برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان
1395/12/06

جلسه شورای اداری شهرستان با حضور امام جمعه شاهین شهر حاج آقا ملکیان برگزار گردید.

جلسه شورای اداری شهرستان با حضور امام جمعه شاهین شهر حاج آقا ملکیان ، امام جمعه شهر گز حاج آقا هاشمی، مدیران و مسئولین ادارات و دستگاههای اجرایی  شهرستان  به ریاست علیرضا بصیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه ، در محل فرمانداری برگزار گردید.