ارتباط اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد مقاومتی
1396/01/31

 اقتصاد دانش بنیان باعث ایجاد تحولات عظیمی در افزایش درآمد و کاهش هزینه ها می شود؛ تعدد کارگران بافکر عامل تولید ثروت تنها روش کلیدی برای دستیابی به بیشترین درآمد است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اصغر هادوی نیا، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مورد نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی با ذکر داستان کوتاهی گفت: پسرک در کلاس منتظر معلم انشاء نشسته بود. معلم وارد شد و بر تخته کلاس نوشت: علم یا ثروت؟ این موضوع انشاء هفته بود. پسرک مانند بقیه دانش آموزان فکر می کرد که موضوع این انشا مانند دیگر موضوعات معمولی انشاء است که بر زندگی او تاثیر چندانی ندارد غافل از اینکه سال ها بعد به دلیل این پرسش اشتباهی، متحمل ضرر دوچندان خواهد شد. واقعا پرسش صحیح چیست؟ او به تجربه دریافت، باید از ابتدا درباره سؤال (علم یا ثروت) انشا ننویسد، بلکه درباره سؤال (علم و ثروت)؟ انشای زندگی خود را بنویسد.

وی افزود: این داستان کوتاه بر این بحث که دانش چه نقشی در زندگی ما دارد اشاره می کند. پرسش اولی به گونه‌ای در ذهن‌ها این پیام را القاء‌ می‌کند که علم و ثروت جمع‌پذیر نیستند،‌ در حالی که این پیام در پرسش دوم نیست، بلکه شاید این پیام را القاء کند که اساسا علمی را می توان حقیقی دانست که اثرگذار بوده و در ایجاد ثروت موثر باشد.

وی در تعریف اصطلاحی از اقتصاد دانش بنیان گفت: نظام اقتصادی است که در آن، تولید و کاربرد دانش منشأ اصلی ایجاد ثروت محسوب می شود. کارایی این نظام اقتصادی مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و بکارگیری دانش است که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر بخش ها نیز فراهم میشود.

هادوی نیا افزود: تولید نیازمند نیروی انسانی و لوازم مورد نیاز است. تولید نیازمند کارگر است که می تواند فردی بافکر یا بی فکر باشد. کارگر با فکر، کارگری است که فکر او باعث افزایش تولیدش می‌شود. وی با ابتکاراتی که در باره حداقل یکی از مراحل تولید انجام می‌دهد، قابلیت افزایش تولید خودش را یافته است.

 اقتصاد دانش بنیان تحولات عظیمی در افزایش درآمد ایجاد می کند

دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان باعث ایجاد تحولات عظیمی در افزایش درآمد و کاهش هزینه ها می شود و درآمدها را هم افزایش می دهد. آیا برنامه‌ریزان اقتصادی برای افزایش درآمد خود،  باید مقدار سرمایه را افزایش دهند و یا تعداد نیروی انسانی را؟ افزایش هر دو اشتباه است. بلکه تعداد کارگران بافکر عامل تولید ثروت تنها روش کلیدی برای دستیابی به بیشترین درآمد است.

 اقتصاد به دنبال تولید ثروت ملی است

وی با بیان اینکه اقتصاد به دنبال تولید ثروت ملی است و علم اقتصاد به دنبال کشف عوامل تولید ثروت ملی است، افزود: همه ما می دانیم عوامل زیادی بر تولید ثروت نقش دارند. اقتصاد دانش بنیان ادعا می کند که دانش دارای بیشترین تاثیر است، ولی این سخن کامل نیست. زیرا دانش دو نوع است: اول دانش فردی مانند شخصی که با شکستن درخت، هیزم آماده می کند، اما به تجربه دریافته است که تبر را با چه ضربه ای و به کجای درخت بزند که بیشترین فایده را دریافت کند.

هادوی نیا بیان کرد: دوم دانش عمومی که کارگر بافکر، عمل و قاعده خود را برای دیگران تعریف می کند تا دیگران بدانند و از این طریق موجب  ایجاد دانش عمومی شود. بعد از کارگری که دارای مهارت شده، اندیشمندی حرکت او را به قاعده تبدیل می کند و شخص دیگر مطالب اندیشمند را ژورنالی کند. در مجموع ۲۱۰ سال زمان برای اینکه دانشی به ثروت تبدیل شود، صرف می شود.

هادوی نیا با بیان اینکه برای فرایند ایجاد ثروت از طریق دانش، باید سه مرحله طی شود، گفت: اول کارگری که با تکیه بر تجربه خود، برای کشف روشی جهت افزایش ثروت، اندیشه می‌کند. دوم  اندیشمندی‌ که با ذهن تحلیلی که دارد، تلاش می‌کند تجربه فوق را تبدیل به یک قاعده و قانون نماید و سوم روزنامه نگار یا کارگردانی که سعی می‌کند قاعده و قانون مزبور را در سطح عمومی مطرح کند. در صورتی که این مرحله توسط سه نفر به‌طور جداگانه انجام شود، می‌توان حدس زد، زمان بسیار طولانی نیاز است.

 وی در ادامه گفت: کشوری که کارگر بافکر، دانشمند با قاعده‌ساز و روزنامه‌نگار با فهم داشته باشد، دارای ثروت ملی بالا می شود. منظور از اقتصاد دانش بنیان داشتن کارگر بافکر (دانش فردی) و دیگری اقتصاد دانش (دانش عمومی) است که در نظر دارد ثروت عمومی را از طریق دانش بدست آورد. این دو برای تولید ثروت علت هستند و تا زمانی این مقدمات تهیه نگردد، معجزه ای رخ نمی هد.

وی تعریف خود را از اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت: اقتصادی است که تولید ثروت ملی را مبتنی بر دانش های فردی و عمومی می داند.

هادوی نیا با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: بحران در زندگی بشر یکی از عادات طبیعت است و بحران های اقتصادی از جمله آنها هستند. مهمترین مساله در بحران های اقتصادی این است که مشکلات اقتصادی مانند عرضه و تقاضا چگونه در مواقع بحرانی رفع شوند؟ اقتصاد مقاومتی به دنبال حل مساله های اصلی اقتصادی مانند تعادل عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی است.

دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: مصداق اصلی شرایط بحرانی اقتصادی این است که دشمنان هر کشور بر ضروریات زندگی تحریم ایجاد کنند. اقتصاد مقاومتی در چنین وضعیتی چگونه عمل کردن با حل مسائل را بیان می کند در حالیکه کشور خودفروش نباشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که کشور کمتر فروش داشته باشد ولی مشکلاتش را حل کند.

هادوی نیا با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل اقتصادی داشتن تولید است، گفت: نظریه های تولید برای این است که چه چیزی و چگونه تولید کنیم و اقتصاد دانش بنیان به این سوالات در شرایط بحرانی پاسخ می دهد. در شرایط تحریم دشمن می تواند بر همه امکانات تحریم ایجاد کند اما بر مغز دانشمندان نمی تواند چنین تحریمی اعمال کند.

وی افزود: بنابراین اقتصاد دانش بنیان بیان می کند که کشور دارای مشکل سرمایه نیست بلکه دارای مشکل مدیریت است به این معنی که کشور کارگر بافکری که بتواند با نتجربه خود تولید بیشتر کند را نداریم.

اقتصاد دانش بنیان به دنبال تولید ثروت در شرایط بحرانی است

هادوی نیا اضافه کرد: اقتصاد دانش بنیان به دنبال تولید ثروت در شرایط بحرانی است و این کار از طریق اضافه کردن سرمایه و کارگر بافکر و ایجاد دانش عمومی میسر می شود به نحوی که زندگی این افراد تبدیل به فیلم شود تا عموم افراد جامعه بدانند چگونه ثروت تولید شده است. اگر هر فرد در کار خود به اندازه بسیار ناچیز فکر کند هزاران ذره به ثروتش اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به مولفه های لازم برای اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان در کشور گفت: من سه پیشنهاد می کنم اول اینکه کارفرمایان دائما به دنبال افزایش روش های افزون تولید خود باشد البته منظور این نیست که فقط به دنبال گرفتن مدارک دانشگاهی بروند. دوم اینکه سیستم تنبیه و تشویق تغییر کند  و محور آن سیستم این باشد که دستمزد کارگر بافکر بالا رود و افزایش حقوق فقط مبتنی بر این باشد که کارگر سطح فکر خود را بالاتر ببرد. سوم اینکه بخشی از سود کارخانه برای تبلیغات صرف شود، تبلیغاتی که توسط داستان کوتاه در مجله و یا تلویزیون بیان شود نه به صورت تبلیغات مرسومی که در تلویزیون به نمایش درمی آید. این داستان باید توسط داستان نویسانی نوشته شود که مهارت داستان نویسان کره ای را داشته باشد نه داستان نویسان ایرانی تا ثروت ملی بالا برود.   

هادوی نیا درباره وضعیت اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان در کشور گفت: مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری کردند و این به معنای آن است که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی مشکل داریم و اگر حرکتی هم انجام گرفته حرکت لاک پشتی بوده است. رهبری با نامگذاری چند سال گذشته با عنوان اقتصادی به ما گوشزد می کنند که ما در زمینه اقتصادی کار خاص و ویژه ای انجام نداده ایم زیرا هم چنان در وضعیت سال قبل قرار داریم.

وی با اشاره به وضعیت شرکت های دانش بنیان افزود: وضعیت اقتصاد دانش بنیان اگر در گذشته پیشرفتی داشته، بسیار کند بوده است و باید نقش ویژه ای برای آن درنظر گرفت.

هادوی نیا در پایان سخنانش به مهمترین ویژگی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: اقتصاد دانش بنیان تولید را در شرایط بحرانی با کمترین خودفروشی و بیشترین درآمد ایجاد می کند زیرا دشمن نمی تواند فکر را تحریم کند.