خطبه های نماز جمعه 96/2/8
1396/02/09

انتخابات در جمهوری اسلامی یک کار نمایشی نیست/ مردم باید دقت کنند که رأی دادن یک مسئولیت است