راهپیمایی اعتراض آمیز مردم شاهین شهر
1396/07/01

برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز مردم شاهین شهرعلیه اظهارات سخیف ترامپ, رئیس جمهور آمریکا برضد ملت ایران در سازمان ملل متحد

برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز مردم همیشه انقلابی شاهین شهر بعد از اقامه نمازجمعه 31 شهریور باحضور امام جمعه محترم علیه اظهارات سخیف ترامپ, رئیس جمهور آمریکا برضد ملت ایران در سازمان ملل متحد