عناصر ضد انقلاب برنامه ريزي خاصي را براي عمومي كردن اغتشاشات و تجمعات داشتند
1396/10/18

حجت الاسلام والمسلمین علوي گفت: عناصر ضدانقلاب و معاند در فراخوان هاي خود برنامه ريزي خاصي را براي عمومي كردن اغتشاشات و تجمعات داشتند كه با هشياري عوامل امنيتي و اطلاعاتي اين توطئه خنثي شد.

حجت الاسلام والمسلمین سيد محمود علوي وزير اطلاعات در جلسه شوراي اداري استان قم طي سخناني به تشريح علل و زمينه هاي اتفاقات اخير كشور پرداخت.

وی با بيان اينكه حوادث تلخ روزهاي گذشته نياز به آسيب شناسي دارد اظهار داشت: بايد با نگاه كارشناسانه، غير متعصبانه، واقع بينانه و فراجناحي ريشه ها و علل اين اتفاقات را شناسايي و در جهت پيشگيري و جلوگيري از تكرار آنها در آينده گام برداشت.

وزير اطلاعات درس آموزي از حوادث و بحران ها را از آموزه هاي مورد تاكيد در دين و شرط موفقيت در امور دانست و افزود: با نگاه ژرف و واقع بين مي توان به ريشه يابي حوادث اخير پرداخت و از آنها عبرت گرفت.

وي به استراتژي دشمنان و معاندين در آشوب هاي دي ماه اشاره و بيان داشت: دشمن با آگاهي نسبت به مسائل و مشكلات كشور از مدت ها قبل اوضاع را به دقت رصد كرده و در صدد دامن زدن به نارضايتي ها و تشديد آنها بود.

وزيراطلاعات تسري دامنه نارضايتي ها به گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي را راهبرد دوم دشمن عنوان و تصريح كرد: دشمن به دنبال اين بود كه دامنه ي اعتراضات گسترش يافته و به قشر خاصي بسنده نشود.

حجت الاسلام والمسلمین علوي،  سياسي و امنيتي كردن نارضايتي ها را از ديگر اهداف دشمنان در ماجراي اخير برشمرد و گفت: عناصر ضدانقلاب و معاند در فراخوان هاي خود برنامه ريزي خاصي را براي عمومي كردن اغتشاشات و تجمعات داشتند كه با هشياري عوامل امنيتي و اطلاعاتي اين توطئه خنثي شد.

وي مديريت مطلوب بحران اخير را مرهون هماهنگي خوب بين نهادهاي درگير دانست و افزود: همه ي دستگاه ها اعم از شوراي عالي امنيت ملي، وزارت كشور، ناجا، سپاه و بسيج با همدلي و هم افزايي خوبي در عرصه مديريت بحران به ميدان آمدند.

وزير اطلاعات با تاكيد بر حفظ اتحاد و همدلي و هشياري در دوران پس از اين وقايع گفت: اگرچه اين مسئله در كف خيابان خاتمه يافته؛ اما بايد مراقب تبعات و التهابات موجود در جامعه بود/حوزه