برنامه برگزاری مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه شاهین شهر
1396/10/28

نماز جـــمعه  29 دی مـــاه 1396 به امامـت حجت الاسلام والمسلمین  حاج آقا ملکیان امام جمعه شاهین شهر برگزار می گردد.

نماز جـــمعه  29 دی مـــاه 1396 به امامـت حجت الاسلام والمسلمین  حاج آقا ملکیان امام جمعه شاهین شهر برگزار می گردد.
سخنران پیش از خطبه های این هفته حجت الاسلام حاج آقا محمودی و سخنران  بین الصلاتین حجت الاسلام حاج آقا نریمانی با موضوع احکام دو دقیقه ای خواهند بود.