مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب
1396/11/14

مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب با حضور امام جمعه شاهین شهر

مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب با حضور امام جمعه شاهین شهر حاج آقا ملکیان و فرماندار شهرستان در دبیرستان امام خمینی (ره) خیابان مدرس شاهین شهر برگزار گردید.