عیادت ازجانباز هشت سال دفاع مقدس
1397/04/11

اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه شاهین شهر از جانباز هشت سال دفاع مقدس عیادت کردند.

اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه شاهین شهر به اتفاق مسئول دفتر امام جمعه شاهین شهر از آقای تقی پور جانباز هشت سال دفاع مقدس و عضو ستاد برگزاری نماز جمعه عیادت نمودند.