حکم دوچرخه سواری بانوان
1397/04/13

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «دوچرخه سواری بانوان» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* دوچرخه سواری بانوان

سؤال: حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟

جواب: دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.