آیا پول بیمه خمس دارد؟
1397/04/28

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «خمس پول بیمه» پاسخ گفتند که * تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

* خمس پول بیمه

سؤال: آیا به پولی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس تعلّق می‌گیرد؟

جواب: پولی که شرکت های بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.