برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم
1397/12/11

آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در مصلای نماز جمعه شاهین شهربرگزار شد.