تکالیف منتظران حضرت مهدی (عج)
1398/04/13
پاسخ

 

 

۱-تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگیهای آن جناب

۲-رعایت ادب نسبت به یاد او

۳-محبت خاص نسبت به آن حضرت

۴-محبوب نمودن او در میان مردم

۵-انتظار فرج و ظهور آن حضرت

۶-اظهار اشتیاق به دیدار آن حضرت

۷-ذکر مناقب و فضایل آن حضرت

۸-اندوهگین بودن مومن از فراق آن حضرت

۹-حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت

۱۰-تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل آن حضرت

۱۱-سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت

۱۲-قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب آن حضرت

۱۳-گریستن و گریاندن وخود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت

۱۴-درخواست معرفت امام عصر از خداوند

۱۵-تداوم درخواست معرفت آن حضرت

۱۶-مداوت به خواندن دعای غریق

۱۷-دعا در زمان غیبت آن حضرت

۱۸-شناختن علامتهای ظهور آن حضرت

۱۹- تسلیم بودن و عجله نکردن

۲۰-صدقه دادن به قصه سلامتی آن حضرت

۲۱-صدقه دادن به نیابت آن حضرت

۲۲-حج رفتن به نیابت از آن حضرت و فرستادن نایب از طرف آن جناب

۲۳-طواف بیت الحرام به نیابت از امام و نایب ساختن دیگری تا از طرف ایشان طواف نماید

۲۴-زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه به نیابت از مولایمان

۲۵-استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی آن حضرت

۲۶-سعی در خدمت کردن به آن حضرت

۲۷-اهتمام ورزیدن به یاری آن جناب

۲۸-تصمیم قلبی بر یاری کردن آن جناب در زمان حضرت و ظهور او

۲۹-تجدید بیعت با آن حضرت بعد از فرائض همه روزه و هر جمعه

۳۰-صله آن حضرت به وسیله مال

۳۱-صله شیعیان و دوستان صالح امام به وسیله مال

۳۲-خوشحال کردن مومنین

۳۳-خیرخواهی برای آن حضرت

۳۴-زیارت کردن آن حضرت

۳۵-دیدار مومنین صالح و سلام کردن بر آنان

۳۶-درود فرستادن بر آن حضرت

۳۷-هدیه کردن ثواب نماز به آن جناب

۳۸-هدیه نماز مخصوص

۳۹-نماز هدیه به آن حضرت به گونه مخصوص و در وقت معین

۴۰-اهدا قرائت قرآن به آن حضرت

۴۱-توسل و طلب شفاعت نزد خداوند به وسیله آن حضرت

۴۲-دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت

۴۳-دعوت کردن مردم به آن حضرت

۴۴-رعایت حقوق آن حضرت و مواظبت بر ادای آنها و رعایت وظایف نسبت به آن بزرگوار

۴۵-خشوع دل هنگام یاد آن حضرت

۴۶-عالم باید علمش را آشکار سازد

۴۷-تقیه کردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار

۴۸-صبر کردن بر اذیت و تکذیب و سایر محنتها

۴۹-درخواست صبر از خدای تعالی

۵۰-سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم

۵۱-پرهیز از مجالسی که نام آن حضرت در آنها مورد تمسخر باشد

۵۲-تظاهر با ستمگران و اهل باطل

۵۳-ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت یافتن

۵۴-تهذیب نفس

۵۵-اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت

۵۶-موفق شدن بر توبه واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها

۵۷-پیوسته به یاد آن حضرت بودن و به آدابش عمل کردن

۵۸-دعا به درگاه الهی برای جلوگیری از نسیان یاد آن حضرت

۵۹-اینکه بدنت نسبت به آن جناب خاشع باشد

۶۰-مقدم داشتن خواسته آن حضرت برخواسته خود

۶۱-احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت

۶۲-بزرگداشت اماکنی که به قدوم آن حضرت زینت یافته اند

۶۳-وقت ظهور را تعیین نکردن و تکذیب وقتگذاران

۶۴-تکذیب مدعیان نیابت خاصه از آن حضرت در زمان غیبت کبری

۶۵-درخواست دیدار آن حضرت با عافیت و ایمان

۶۶-اقتدا و تاسی جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت

۶۷-حفظ زبان از غیر یاد خداوند و مانند آن

۶۸-نماز آن حضرت

۶۹-گریستن در مصیبت مولایمان حضرت امام حسین

۷۰-زیارت قبر مولایمان امام حسین

۷۱-بسیار لعنت کردن بر بنی امیه در آشکار و پنهان

۷۲-اهتمام در ادای حقوق برادران دینی

۷۳-مهیا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب...