ارزش حیا و عفت زن در جامعه اسلامی
1401/02/31

حجت الاسلام والمسلمین قاسم هاشمی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله فاطمی نیا بعضی ازموعظه‌های ایشان رابازخوانی کردند ازجمله : 
۱) شیطان ضعیف است ودرعین ضعف، مکاروموذی می باشدوطبق فرمایش خداوند در قرآن، بربندگان احاطه و تسلطی ندارد مگر آن دسته از گمراهان که از او تبعیت می کنند.
۲)آبرو و عرض مومن حریم ممنوعه ی الهی است و در حدیثی امام صادق حرمت مومن را از حرمت کعبه بالاتر و ریختن آبروی مومن را گناهی نابخشودنی دانسته است

✳️  حجت الاسلام والمسلمین قاسم هاشمی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله فاطمی نیا بعضی ازموعظه‌های ایشان رابازخوانی کردند ازجمله : 
۱) شیطان ضعیف است ودرعین ضعف، مکاروموذی می باشدوطبق فرمایش خداوند در قرآن، بربندگان احاطه و تسلطی ندارد مگر آن دسته از گمراهان که از او تبعیت می کنند.
۲)آبرو و عرض مومن حریم ممنوعه ی الهی است و در حدیثی امام صادق حرمت مومن را از حرمت کعبه بالاتر و ریختن آبروی مومن را گناهی نابخشودنی دانسته است

✳️امام جمعه شاهین شهر درباره حیا و عفت زن در جامعه اظهار کرد :
  امر و نهی خداوند به انسان، بطور قطع به نفع و مصلحت او خواهد بود و در جامعه ای که زنان و مادران، عفت خود را حفظ کنند، نظام خانواده برقرار، و کانون خانوادگی فرو نمی پاشد و فرزندان به درستی و زیبایی تربیت خواهند شد. 

✳️حجت الاسلام والمسلمین قاسم هاشمی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر، با اشاره به فرمایشات رهبر حکیم و فرزانه کشورمان خاطرنشان کرد: 
جوانان عزیز؛ آینده برای شما است و این شما هستید که بار این مسئولیت ها را به دوش خواهید کشید . این را هم بدانید که خرمشهرها درراه است، البته نه درمیدان جنگی بلکه درمیدانی که ازجنگ نظامی به مراتب سخت تر می باشد و امروز کشور ما درعرصه فرهنگ، این جنگ تن به تن را درمقابل استکبار دارد.