شهید مطهری(ره) الگویی ارزشمند برای حوزه تحول خواه است
1396/02/12

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: شهید مطهری(ره) الگویی ارزشمند برای حوزه و آبرویی برای روحانیت در دهه های اخیر است که می تواند به عنوان چراغی درخشان جلوی روی طلاب قرار بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور با تبریک روز معلم، به تبیین شخصیت استاد شهید مطهری(ره) پرداخت و گفت: شهید مطهری(ره) مدلی موفق در حوزه های علمیه است که باید از ایشان درس گرفت و ادامه مسیر داد.

وی ابراز داشت: تحول در حوزه نیازمند به مدل می باشد؛ چراکه اگر این مدل را نداشته باشیم، ساماندهی و جهت دهی تحول بسیار سخت خواهد بود.

عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: اشخاصی می توانند مدل و الگو بوده و میدان های وسیع را فتح نمایند که شخصیتی تأثیرگذار و عنصری موفق بوده؛ با مجاهدت و اخلاص وارد صحنه شده و ظرفیت ها را شکوفا سازند؛ این افراد، نمونه و الگویی هستند که می توان بر پایه شخصیت آنان، مدل مناسبی را برای حوزه های علمیه طراحی کرد و نقاط مطلوب را به طلاب شناساند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: شهید مطهری(ره) الگویی ارزشمند برای حوزه و آبرویی برای روحانیت در دهه های اخیر است که می تواند به عنوان چراغی درخشان جلوی روی طلاب قرار بگیرد.

*ویژگی های استاد شهید مطهری(ره)

این قرآن پژوه حوزوی در ادامه به بیان ویژگی های این شهید پرداخت و گفت: ایشان غم دنیای اسلام و دین را داشت و خود را برای گسترش آن ذوب کرد؛ این شهید،  شخصیتی بود که در میان فعالیت های دینی، سخت ترین میدان ها را برای کار انتخاب کرد؛ او با منطق و تفکر به قدرت و توان دین، باور داشت و از زاویه تردید به داشته های دین نگاه نمی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور اظهار داشت: ایشان شخصی بود که مخالفین و معارضین دین را کوچک می دید و از نظر روحی قدرت به چالش کشیدن آنان را برای خود باور داشت.

وی ابراز داشت: شهید مطهری با این دستمایه ها به همراه اخلاص، مجاهدت، درک دقیق از میدان عمل، پرکاری و ... به این جایگاه رفیع دست پیدا کرده است.

عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: ایشان هیچ زمان قلم به دست نگرفت؛ مگر آنکه معضلی را از اسلام و مسلمانان رفع کند و خود او بیان داشته که هیچگاه از نوشته هایم پشیمان نیستم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: این شهید بزرگوار مرد میدان عمل بود و تلاش می کرد، دانسته های خود را در میدان عمل به آزمون گذاشته و کارآمدی دین را نشان دهد، هدف شهید مطهری (ره) ترویج دین در میان نخبگان کشور بود که به دستاوردهای مناسبی نیز دست پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور با اشاره به کثرت مطالعه از سوی این شهید، اظهار داشت: ایشان در حوزه مباحث دینی و علمی، آنچنان مطالعه می کرد که همانند یک کارشناس در عرصه وارد شده و نظرات مناسب داشته باشد؛ این شهید برای ارزیابی یک نظر، آن را از دور نگاه نمی کرد؛ بلکه با دست پر وارد بر مسئله شده و بحث را به سامان می رساند.

عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان ساخت: این ویژگی های شهید مطهری (ره) است که از او مدل و الگویی برای حوزه تحول خواه ساخته است.