فیلم سخنرانی کامل دکتررفیعی
1396/07/12

فیلم سخنرانی کامل دکتر رفیعی (روز سوم) پخش شده از صدا وسیما اصفهان 

30دقیقه

 

روز سوم مراسم سوگواری
مصلای نمازجمعه شاهین شهر