فیلم سخنرانی کامل دکتررفیعی
1396/07/12

فیلم سخنرانی کامل دکتر رفیعی (روز پنجم) پخش شده از صدا وسیما اصفهان 

29دقیقه

روز پنجم مراسم سوگواری

مصلای نمازجمعه شاهین شهر