راهپیمایی و تجمع مردم شاهین شهر درحمایت از مواضع مسئولین نظام و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
1396/07/29

راهپیمایی و تجمع مردم شاهین شهر درحمایت از مواضع مسئولین نظام و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محکومیت سخنان سخیف رییس جمهور شرور آمریکا علیه ملت ایران