بازدید امام جمعه شاهین شهر از نمایشگاه قرآنی ضیافت
1397/03/13

بازدید امام جمعه شاهین شهر از نمایشگاه قرآنی ضیافت و حضور در محفل انس با قرآن کریم در جوار مزار شهدای مطهر پارک انقلاب (بانک استان)