راهپیمایی باشکوه روزجهانی قدس در شاهین شهر
1398/03/10

 راهپیمایی روزجهانی قدس در شاهین شهربرگزار شد.