حضور باشکوه مردم شاهین شهر در راهپیمایی 22 بهمن 98
1398/11/23

حضور باشکوه مردم شاهین شهر در راهپیمایی 22 بهمن 98

 مردم ما با همین حضورشان ضربه‌ی کوبنده‌ای بر سیاستهای دشمن وارد کردند...

راهپیمایی باشکوه و با عظمت 22 بهمن 98 در شاهین شهر برگزار شد /تصاویر