جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان
1399/04/16

جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور امام جمعه محترم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شاهین شهر جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور امام جمعه محترم و اعضای شورای قرآنی برگزار شد.

در این جلسه پیرامون راه اندازی اردوگاه قرآنی و تأسیس مدرسه قرآنی در شهر شاهین شهر صحبت شد و در پایان مصوب شد پیگیری های لازم در مورد این دو موضوع صورت پذیرد.