جلسه ستاد مقابله با کرونای شهرستان شاهین شهر و میمه
1399/05/22

جلسه ستاد مقابله با کرونای شهرستان شاهین شهر و میمه در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شاهین شهر جلسه ستاد مقابله با کرونای شهرستان شاهین شهر و میمه در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

این جلسه با حضور امام جمعه، فرماندار، دادستان، رئیس شبکه بهداشت و سایر مسئولین جهت بررسی وضعیت کرونا در شهرستان برگزار گردید.