جلسه بررسی برنامه ها و مراسمات محرم
1399/05/22

جلسه بررسی برنامه ها و مراسمات محرم با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شاهین شهر جلسه بررسی برنامه ها و مراسمات محرم با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

این جلسه با حضور امام جمعه شهر شاهین شهر و شهر گرگاب، فرماندار، دادستان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولین بهداشت و درمان شهرستان و مسئولین هیئات مذهبی شهر برگزار گردید.