بازدید از نمایشگاه فرهنگ عاشورایی و بصیرتی مصلای نماز جمعه قم
1399/06/16

امام جمعه شاهین شهر از نمایشگاه "فرا زمان-فرا مکان" مصلای نماز جمعه قم بازدید نمودند. این نمایشگاه با موضوع فرهنگ عاشورایی و بصیرتی برگزار شده است.