اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر
1399/08/06

اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر
(تولید سخنرانی پیام محور)

اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر
(تولید سخنرانی پیام محور)

زمان ثبت نام:
از3آبان ماه تا7آبان ماه
مکان ثبت نام:
برادران:معاونت تهذیب حوزه علمیه برادران
45241395
خواهران:بنیاد رشاد
45349500

شروع دوره از12 آبان ماه
با همکاری موسسه امیر بیان(اصفهان)
همراه با ارائه گواهی پایان دوره

دفتر امام جمعه شاهین شهر