اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر
1399/08/27

اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر با سرفصل (تولید سخنرانی پیام محور) درمصلی نماز جمعه شاهین شهر برگزار شد.

اولین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی در شاهین شهر با سرفصل (تولید سخنرانی پیام محور) درمصلی نماز جمعه شاهین شهر برگزار شد.