بازدید معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از مرکز مشاوره دینی نماد مهر
1399/10/11

صبح امروز 11 دی ماه سال جهش تولید حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،حجت الاسلام والمسلمین قطبی مسئول دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان،حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر و دیگر مسئولین استان و شهرستان شاهین شهر ومیمه از مرکز مشاوره دینی نماد مهر بازدید کردند.

صبح امروز 11 دی ماه سال جهش تولید حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،حجت الاسلام والمسلمین قطبی مسئول دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان،حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر و دیگر مسئولین استان و شهرستان شاهین شهر ومیمه از مرکز مشاوره دینی نماد مهر بازدید کردند.