بازدید امام جمعه شاهین شهر از بزرگترین صنایع شیر ایران
1399/12/14

در ادامه بازدیدهای امام جمعه شاهین شهر از تولیدی ها و کارخانه های شهرستان در جهت تحقق شعار سال (جهش تولید)، رفع موانع تولید و اشتغال زایی برای جوانان شاهین شهری چهارشنبه 13 اسفند ماه سال جهش تولید حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر از کارخانه صنایع شیر ایران(پگاه)شهرستان شاهین شهر ومیمه بازدید کردند.

در پایان این بازدید و دیدار مقرر شد تعدادی محصولات این کارخانه در قالب بسته های معیشتی مرحله یازدهم برای نیازمندان تهیه و توزیع شود.

در ادامه بازدیدهای امام جمعه شاهین شهر از تولیدی ها و کارخانه های شهرستان در جهت تحقق شعار سال (جهش تولید)، رفع موانع تولید و اشتغال زایی برای جوانان شاهین شهری چهارشنبه 13 اسفند ماه سال جهش تولید حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر از کارخانه صنایع شیر ایران(پگاه)شهرستان شاهین شهر ومیمه بازدید کردند.

در پایان این بازدید و دیدار مقرر شد تعدادی محصولات این کارخانه در قالب بسته های معیشتی مرحله یازدهم برای نیازمندان تهیه و توزیع شود.