اولین جلسه آمران به معروف در سال جدید با امام جمعه شاهین شهر
1400/01/16

یکشنبه 14 فروردین ماه اولین جلسه آمران به معروف با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر و حجت الاسلام حاج آقا بقایی معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهین شهر ومیمه در سال جدید در محل دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

یکشنبه 14 فروردین ماه اولین جلسه آمران به معروف با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا هاشمی امام جمعه شاهین شهر و حجت الاسلام حاج آقا بقایی معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهین شهر ومیمه در سال جدید در محل دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.