برگزاری جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شاهین شهر
1400/04/20

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با محوریت امر به معروف در ادارات در محل دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.

امام جمعه شاهین شهر رعایت فرضیه دینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را یک وظیفه عمومی و همگانی دانست و گفت : همه ما باید به اجرایی کردن این امر جدیت ویژه ای داشته باشیم.