جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت جواد الائمه (علیه السلام) شاهین شهر
1400/04/23

جلسه هیئت مدیره خیریه حضرت جواد الائمه (علیه السلام) شاهین شهر در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.
 

این جلسه  در خصوص برنامه های آتی موسسه خیریه حضرت جواد الائمه علیه السلام در محل سالن جلسات دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.