آخرین فرصت تعیین دقیق قبله در سال۱۴۰۰
1400/04/25

امروز۲۵ تیرماه خورشید در ساعت ۱۳:۵۷ بر مکه معظمه عمود می ‌تابد و هر ناظری روی زمین می ‌تواند با قرارگرفتن به سمت خورشید در آن لحظه جهت قبله را تعیین کند.

در این زمان برای تعیین دقیق جهت قبله کافی است یک شاخص و یا شاقول را دقیقا بر زمین عمود کرده و سایه آن را در ساعت مذکور علامت گذاری کرده و امتداد سایه به سمت خورشید سمت دقیق قبله در مکان مورد نظر شما است.
 در این ساعت خورشید دقیقا عمود بر خانه خدا می تابد به نحوی که خانه کعبه سایه نخواهد داشت واگر در این لحظه در هر کجای کره زمین که خورشید در آسمان است به سمت خورشید قرار گیریم دقیقا به سمت قبله هستیم . 
 با توجه به مخاطرات جدی نگاه کردن به تابش مستقیم خورشید در جریان تعیین جهت قبله در این روز خاص به هیچ عنوان به سمت خورشید مستقیم نگاه نکنید.