5 مرداد ماه،سالروزاقامه اولین نماز جمعه جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
1400/05/05

پنجم مرداد سالروز اولین اقامه نماز جمعه کشور پس از انقلاب به امامت آیت الله طالقانی است.

مقام معظم رهبری :
نماز جمعه؛دریچه ای دلگشا به سوی معنویت و آگاهی است.

در مراسم هفتگی اجتماعی مسلمین ، « نمازجمعه» جایگاه والایی دارد و نه تنها یک عبادت ، بلکه مظهر وحدت مسلمین و شکوه و عظمت اسلام است . آگاهی پیروان قرآن را بالا می برد و « نماز عبادی سیاسی» به حساب می آید .

آیین مقدس اسلام،نمازجمعه را عبادتی معمولی و ساده نمی پندارد بلکه به خاطر آثاری که این نماز در فرد و جامعه دارد  لذا نمازجمعه را از شئون حکومت اسلامی دانسته و حاکم اسلامی را به اقامه آن فرمان داده است .

نماز جمعه، یکی از اجتماع های سودمند، چاره ساز و هدفدار است که هم نمایشگاه وحدت شکوهمند اسلام، و هم پرورشگاه سیاست و تدبیر مسلمانان به شمار می آید.