برگزاری همایش سلاله حسینی 
1400/06/22

همایش سلاله حسینی ویژه دختران نوجوان مجموعه فرهنگی ترنج در مصلی نماز جمعه شاهین شهر برگزار شد.