برگزاری جلسه ستاد مردمی جلب مشارکت های  اجتماعی شهرستان
1400/06/31

صبح امروز جلسه ستاد مردمی جلب مشارکت های اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور امام جمعه و مسئولین با صاحبان صنایع و مراکز صنعتی شهرستان  در سالن جلسات فرمانداری  برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد ستاد جلب مشارکتهای اجتماعی از ابتدای شیوع بیماری منحوس کرونا، از صاحبان صنایع تقاضا شد در تهیه سبد های غدایی و بسته های کمک آموزشی برای نیازمندان مشارکت نمایند.

صاحبان صنایع نیز  آمادگی خود را برای این امر خداپسندانه اعلام نمودند.