برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان
1400/10/26

پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور امام جمعه ، فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان در شهرداری گرگاب برگزار شد.